سه هزار هکتار از اراضی صیفی جات در شادگان زیر کشت رفته است

وی افزود: تابستان امسال هزار هکتار سورگوم، 460 هکتار زیر کشت حبوبات، 780 هکتار صیفی جات، 602 هکتار کنجد و 100 هکتار ذرت کشت شد.

استان خوزستان یکی از سه استان برتر خرمای کشور است و بیشترین سهم را در تولید خرمای استعماری دارد که ارزش صادراتی بالایی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84833918/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA

مدیر جهاد کشاورزی شادگان، تامین امنیت غذایی و حرکت به سمت خودکفایی و حمایت از صنعت کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را از اولویت های مهم شهرستان شادگان، استان و کشور عنوان کرد.

شهرستان شادگان در جنوب خوزستان با داشتن 2 میلیون و 600 هزار اصله نخل یکی از مراکز اصلی تولید خرما است. خرمای آستاماران، گنتر، بریم، برهی، اشگر از انواع خرمای شادگان است.

به گزارش ایرنا، جمشید اسلامیان از روابط عمومی جهاد کشاورزی شادگان روز سه شنبه گفت: این سطح از اراضی کشاورزی به کشت ذرت، حبوبات، صیفی جات، کنجد و سورگوم در تابستان اختصاص دارد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار