سه هزار هکتار از اراضی صیفی جات در شادگان زیر کشت رفته است

استان خوزستان یکی از سه استان برتر خرمای کشور است و بیشترین سهم را در تولید خرمای استعماری دارد که ارزش صادراتی بالایی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84833918/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA

مدیر جهاد کشاورزی شادگان، تامین امنیت غذایی و حرکت به سمت خودکفایی و حمایت از صنعت کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را از اولویت های مهم شهرستان شادگان، استان و کشور عنوان کرد.

وی افزود: تابستان امسال هزار هکتار سورگوم، 460 هکتار زیر کشت حبوبات، 780 هکتار صیفی جات، 602 هکتار کنجد و 100 هکتار ذرت کشت شد.

به گزارش ایرنا، جمشید اسلامیان از روابط عمومی جهاد کشاورزی شادگان روز سه شنبه گفت: این سطح از اراضی کشاورزی به کشت ذرت، حبوبات، صیفی جات، کنجد و سورگوم در تابستان اختصاص دارد.

شهرستان شادگان در جنوب خوزستان با داشتن 2 میلیون و 600 هزار اصله نخل یکی از مراکز اصلی تولید خرما است. خرمای آستاماران، گنتر، بریم، برهی، اشگر از انواع خرمای شادگان است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار