سیاست های حمایت از گلخانه باید بازنگری شود


اردبیل-ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اشتغال 1100 نفر در مجتمع های گلخانه ای استان، گفت: کل هزینه واگذاری و ساخت گلخانه بالا است و باید سیاست های حمایتی از گلخانه داران انجام شود. بررسی شود. ”


منبع: https://www.irna.ir/news/85034919/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار