سیب و پرتقال بین 20 تا 30 درصد زیر قیمت روز فروخته می شود


تهران – ایرنا – معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: میادین و اصناف میوه و تره بار به ستاد تنظیم بازار استان خود متعهد شده اند که سیب و پرتقال را 20 تا 30 درصد زیر قیمت نوروزی روزانه عرضه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045677/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار