سیگنال جدی برای کاهش قیمت برنج

دومین سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار برنج، واردات انواع برنج برای تنظیم بازار این محصول و حمایت از امنیت غذایی خانوارها در کشور بود. این اقدام وزارت زراعت دست دولت را برای تنظیم بازار برنج باز کرده است. بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی آنقدر ذخایر خارجی برنج را در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی نگهداری می‌کرد تا پس از پایان فصل برداشت برنج، با تزریق آن به بازار، قیمت برنج را به سطح معقولی برساند. این مشکلی است که وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز به آن اشاره کرد و برای اولین بار به طور جدی از کاهش بازار برنج خبر داد.

وی ادامه داد: امسال ممنوعیت واردات برنج نداریم اما با واردکنندگان مذاکره کرده ایم که در فصل برداشت محصول توزیع نشود. همچنین ذخایر خوبی از برنج خارجی داریم و اگر بازرگانان بخواهند وارد این بخش شوند، با شرکت بازرگانی دولتی در بازار دخالت خواهیم کرد.

اقدامات وزارت زراعت برای کنترل بازار برنج

سال گذشته به دلیل کاهش حدود 700 هزار تنی تولید برنج، قیمت این محصول افزایش یافت. افزایش شدید قیمت کود و کاهش بارندگی دو عاملی بود که باعث کاهش تولید برنج شد. همزمان با کاهش تولید، به دلیل ممنوعیت قانونی واردات برنج در فصل برداشت، تامین نیاز بازار از طریق واردات امکان پذیر نبود. این دو عامل باعث شد قیمت برنج ایرانی درجه یک کیلویی از 100 هزار تومان هم عبور کند و حتی در برخی نقاط به 150 و 160 هزار تومان هم برسد. در این شرایط دولت دو سیاست را برای تنظیم بازار برنج در پیش گرفته است.

سیگنال عمومی وزیر کشاورزی در بازار؛ قیمت برنج متعادل خواهد شد

به گزارش ایرنا، چند روزی است که بازار برنج در مسیر تعادل قرار گرفته و به همین دلیل قیمت ها در این بازار کاهش یافته است. جمیل علیزاده شایک، دبیر انجمن برنج ایران تا چندی پیش در گفت وگویی از کاهش قیمت برنج با شروع فصل برداشت و در پی افزایش حدود 25 درصدی تولید برنج خبر داده بود.

اولین سیاست وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید برای افزایش تولید و عرضه برنج به بازار بود. وزارت جهاد کشاورزی در این راستا دو گام اساسی برداشته است. گام اول تخصیص یارانه برای کودهای اساسی (فسفات و نیتروژن) و کاهش 45 درصدی قیمت تمام شده آنها بود. این اقدام باعث بهبود قابل توجه راندمان تولید و افزایش تولید برنج در سال جاری شده است. از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید برنج، ایجاد مزرعه قراردادی در 47 هزار هکتار از شالیزارهای کشور و خرید 100 تا 120 هزار تن برنج بود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: سال گذشته در تولید برنج ایرانی کمبود داشتیم و تقاضا نیز افزایش یافت و در نهایت قیمت برنج افزایش یافت. امسال اما بازار برنج متعادل خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، تراز بازار برنج را در سال جاری اعلام کرد.

با توجه به پایان فصل برداشت برنج در اواخر آبان، ورود برنج خارجی در پاییز قطعی به نظر می رسد. البته در صورت تداوم گرانی فعلی برنج ایرانی، پتانسیل تزریق برنج وارداتی به بازار در هفته های آینده وجود دارد. این همان وعده ای است که وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز به صراحت از حمایت از امنیت غذایی و معیشت مردم خبر داد. باید دید بازار برنج به قیمت تعادلی خود می رسد یا وزارت کشاورزی را مجبور به واکنش می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84869289/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%ACوی با بیان اینکه به تولیدکننده و مصرف کننده توجه خواهیم کرد، گفت: سال گذشته قبل از فصل تولید برای اولین بار قیمت خرید تضمینی برنج را اعلام کردیم و امسال نیز به زودی اعلام می کنیم.

چرا قیمت برنج افزایش یافته است؟

سید جواد ساداتی نژاد در پاسخ به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه ای برای کنترل قیمت برنج دارد؟ وی گفت: به دلیل اینکه در فصل برداشت برنج هستیم، بازار برنج در حال افت است. امسال 25 درصد افزایش تولید داشتیم و برنج مرغوب نیز تولید شد و این موضوع در کاهش قیمت برنج نیز موثر خواهد بود.

سقوط جدی قیمت برنج در پاییز؟

توسط احمد گل کار

احمد گل کار