شار ماژلانی: ستارگانی که در ابر عظیمی که در اطراف کهکشان راه شیری پیچیده شده اند، کشف شدند

نهر ماژلان، به رنگ قرمز، تقریباً تا نیمه راه شیری کشیده شده است

گروهی از ستارگان پنهان شده در جریان عظیمی از غبار و گاز که در اطراف کهکشان راه شیری که اخترشناسان دهه‌ها آن را ردیابی کرده‌اند، پنهان شده‌اند. این ستاره‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی از تاریخچه دو تا از نزدیک‌ترین کهکشان‌های کوتوله راه شیری، ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک، که این نوار ماده را تغذیه می‌کنند، به ما بدهند.

تا به حال، جریان ماژلانی، همانطور که از آن یاد می شود، علی رغم پیش بینی ستاره شناسان، خالی از ستاره به نظر می رسید …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2382128-stars-found-hidden-in-huge-cloud-wrapped-around-the-milky-way/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ناسا

توسط احمد گل کار

احمد گل کار