شامپانزه ها نیز مانند انسان ها می توانند در دوران نوجوانی جهش رشد داشته باشند

یک شامپانزه نر نوجوان (راست) به همراه برادر بزرگترش، یک نر نوجوان اواخر در پارک ملی کیبال، اوگاندا

آرون سندل

برخی از دانشمندان، نوجوانی را مختص انسان ها تعریف می کنند، زیرا شامل تغییرات اجتماعی و فرهنگی است که به طور مشخص تجربیات انسانی هستند. برخی تغییرات فیزیکی در دوران نوجوانی، مانند جهش رشد، در سایر حیوانات نیز دیده نشده است.

معدود مطالعاتی که…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2367440-chimpanzees-may-have-an-adolescent-growth-spurt-like-humans/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

باور عمومی بر این است که انسان‌ها تنها حیواناتی هستند که در دوران نوجوانی جهش رشد را تجربه می‌کنند، اما شواهد جدید از شامپانزه‌ها نشان می‌دهد که این فقط مختص ما نیست.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار