شاهد تحول در بسیج وزارت جهاد کشاورزی هستیم/ تفکر جهادی در بسیج وزارتخانه

وی عملکرد بسیج وزارت جهاد کشاورزی در بحث هدفمندی یارانه ها و ساماندهی جوجه های یک روزه مازاد را برشمرد و گفت: تاکنون بسیج در جاهایی که این وزارتخانه با کمبود مواجه بوده به خوبی عمل کرده است، به طوری که در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است. همچنین در سازماندهی جوجه های یک روزه مازاد و کمک به بخش کشاورزی در تلاش های خود در مناطق بازرسی همکاری و عملکرد بسیار خوبی داشت.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بسیج در حوزه های تخصصی حوزه کشاورزی از جمله مبارزه با آفات و بیماری ها، بحث منابع طبیعی زاگرس و بحث نخیلات نتایج خوبی کسب کرده است و این نشان می دهد که بسیج خود را در کنار وزارتخانه می بیند. از کشاورزی جهاد و در همه بخشها و تفکر جهادی و بسیجی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان سرمایه یاد کردند، در بسیج وزارتخانه وجود دارد.

ساداتی نژاد با بیان اینکه جهاد سازندگی معجزه امام (ره) است و طعم شیرین خدمت این نهاد از دل روستاییان ما بیرون نمی رود، تصریح کرد: در حال حاضر هدفی که وزارت جهاد کشاورزی دنبال می کند پیش می رود. در این جهت، این راه است; یعنی نگاه بلند و صدای رسا برای اینکه بتواند به کشاورزان و مناطق روستایی و عشایری کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954503/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC

به گفته وی، حرکت جهادی در دوران دفاع مقدس، امروز با اندیشه ای نوین و پویا و با نشاطی خاص و دلسوزی فراوان برای کمک به روستاها، در رگ های وزارت جهاد کشاورزی و… ساری و جاری

به گفته ساداتی نژاد، بسیج در این مدت حمایت خوبی از مناطق روستایی داشته و در حوادثی مانند سیل و مناظره های مختلف عملکرد تحسین برانگیزی داشته است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «سیدجواد ساداتی نژاد» در بازدید از مرکز مقاومت بسیج این وزارتخانه ضمن تبریک هفته بسیج به بسیج این وزارتخانه افزود: در این ایام علیرغم حضور نیروهای جوان و خلاق و با نوآوری تیمی در بسیج وزارت جهاد کشاورزی شاهد تحولی هستیم، بسیج بخش کشاورزی در این مدت هشت ماه اتفاقات خوبی را به همراه داشته است تا جایی که او در زمینه های مختلف کشاورزی شور، شادی و نشاط ایجاد کرده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار