شروع خروج گله های مرغ گوشتی طی 64 هفته از امروز


تهران- ایرنا- معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه ای به استان های مختلف صادر کرد تا گله های جوجه های گوشتی بالای 64 هفته را حذف کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005033/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%AF%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار