شروع خرید اسپانسر میوه های روغن زیتون از این هفتهبه گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «جواد میرعرب رازی» افزود: پس از تصویب شورای قیمت و اتخاذ سیاست های حمایتی از کالاها از جمله گنجاندن زیتون در گروه کالایی و با اعلام وزیر جهاد کشاورزی از هفته گذشته حمایت خرید میوه روغن زیتون بسته به میزان استحصال و کیفیت روغن آغاز شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و ادارات تابعه خرید حمایتی را انجام می دهند.

مدیر طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تنها میوه روغنی زیتون مشمول خرید حمایتی است، گفت: در صورت امکان استحصال حدود 18 درصد روغن از زیتون با کیفیت و فرابکر، خرید قیمت حمایت هر کیلوگرم زیتون حداکثر 25000 تومان خواهد بود.

وی هدف و سیاست وزارت جهاد کشاورزی را برای حمایت از خرید میوه های روغن زیتون برای تولید روغن زیتون با کیفیت به عنوان روغن سلامت محور بررسی کرد.

میرعرب ادامه داد: برخی از ارقام زیتون به دو منظور استفاده می شود و می توان از آن به عنوان روغن و کنسرو استفاده کرد و از این رو حمایت های دیگر تحت کالاهایی مانند تامین کود و سم شامل تمام باغات زیتون می شود.

به گفته وی، حمایت از خرید میوه های روغن زیتون در استان های زنجان، قزوین، گیلان و گلستان آغاز شده است و باغدارانی هستند که توانسته اند محصولات خود را به قیمت بازار به کارخانجات روغن کشی بفروشند. بالاتر از قیمت خرید پشتیبانی می شود و پشتیبانی لازم از کارخانه ها انجام می شود.

رئیس طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای افرادی که در چارچوب خرید میوه از روغن زیتون اقدام می کنند، مشوق مجوزهای صادرات و واردات روغن زیتون اعطا می شود.

وی با بیان اینکه فصل برداشت میوه روغن زیتون آغاز شده است، پیش بینی کرد امسال دو برابر سال گذشته زیتون در کشور تولید شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936461/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار