شعله هایی که سوسو نمی زنند می توانند موتورها را کارآمدتر کنند

لوازم خانگی از اجاق گاز و اجاق گرفته تا موتور هواپیما و فضاپیما از شعله هایی استفاده می کنند که نزدیک به هم چیده شده اند. شعله‌ها از ذرات هوای داغ تشکیل شده‌اند که وقتی نزدیک به هم هستند می‌توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند، بنابراین قرار دادن یک شعله در کنار دیگری می‌تواند باعث سوسو زدن هر دو شود. وقتی شعله ها سوسو می زنند، وسایلی که از…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2355817-flames-that-dont-flicker-could-make-engines-more-efficient/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

shutterstock/joint banjong956

شعله های سوسو زن

تولید شعله های بدون سوسو معمولاً به فشار یا گرانش مصنوعی کم نیاز دارد. اکنون محققان روشی را توسعه داده‌اند که در شرایط استاندارد کار می‌کند و می‌تواند به کارآمدتر کردن موتورها کمک کند

فیزیک


25 ژانویه 2023

شعله های سوسو زن

شعله هایی که سوسو نمی زنند می توانند اجاق ها و موتورها را کارآمدتر کنند. ایجاد چنین شعله هایی قبلاً نیاز به استفاده از گرانش یا فشار مصنوعی کم داشت. اکنون محققان موفق شده اند این کار را در شرایط واقعی با تداعی شعله های آتش انجام دهند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار