شیوع نوروویروس: چرا تعداد موارد در انگلیس اینقدر زیاد است؟

در فصل سرمای جاری تا 19 فوریهکه آخرین داده های موجود است، بیش از 4550 گزارش آزمایشگاهی از نوروویروس در انگلستان وجود دارد. تعداد موارد گزارش شده در دو هفته منتهی به 19 فوریه 14 درصد بیشتر از موارد قبلی است.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2362399-norovirus-outbreak-why-is-the-number-of-cases-in-england-so-high/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ذرات نوروویروس

نورویروس ها باعث حدود نیمی از موارد گاستروانتریت در سراسر جهان می شوند

تعداد موارد نورویروس در انگلیس برابر است بالاتر از بیش از یک دهه گذشته است طبق گزارش آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا (UKHSA) و همچنان به رشد خود ادامه می دهد.

کتابفروشی CDC/SCIENCE PHOTO

توسط احمد گل کار

احمد گل کار