صادرات آبزیان آماده به روسیه برای اولین بار در کشور

مختاری خاطرنشان کرد: صادرات آبزیان در سال گذشته 30 هزار تن بوده که این رقم در 5 ماهه امسال 23 هزار و 590 تن بوده است. کل درآمد در سال 1400 11196000 دلار بوده و امسال 20 درصد بیشتر است. هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش افزایش یافته است.

رئیس دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات گفت: در حال حاضر تنها یک کارخانه ثبت شده غذای آماده آبزیان از نظر صادرات وجود دارد که امیدواریم در آینده بتوانیم این تعداد را به تعداد کارخانه های فرآوری شده که بیش از 34 کارخانه ثبت شده در کشور می باشد. بر اساس درخواست روسیه صادرات داشته باشیم.

مختاری حجم صادرات آبزیان آماده تا پایان سال را برشمرد و گفت: در 5 ماهه نخست امسال 23 هزار و 590 تن آبزیان آماده به 12 کشور جهان صادر شد که از این میزان 16 هزار و 278 تن به کشور صادر شد. عراق و ما انتظار داریم تا پایان سال 20 تا 30 درصد حجم صادرات افزایش یابد.

رئیس دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند با استفاده از فرصت های ایجاد شده در بخش نمایشگاهی، زمینه صادرات را فراهم کند، گفت: امید است کارخانه ها بتوانند آمادگی لازم را داشته باشند. تغذیه با ورود موقت نهاده ها و ایجاد ارزش افزوده برای محصول صادراتی خوراک دام.

وی با تاکید بر اینکه تعداد بازارهای هدف به 12 کشور افزایش یافته است، گفت: حجم صادرات به عراق نشان می دهد که در آینده نزدیک ترکیب صادرات ما نسبت به ده سال گذشته تغییر خواهد کرد، زیرا در ده سال اخیر بیشترین صادرات گوشت ماهی بود، اما امروزه این صادرات به نهاده های خوراک آبزیان و بچه ماهی کپور تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886334/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

وی عراق را یکی از مهم ترین کشورهای هدف در زمینه صادرات آبزیان آماده دانست و گفت: ارمنستان و ازبکستان پس از عراق بیشترین تقاضا برای آبزیان آماده را دارند که ایران و سایر کشورها از این محصول استقبال کرده اند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عباس مختاری افزود: در شهریور 1401 برای نخستین بار 40 تن کنجاله آماده (ماهی کپور) از طریق کارخانه نوید گرین گلیک از استان گیلان صادر شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار