صادرات آبزیان از هرمزگان 138 میلیون دلار بوده است


بندرعباس – ایرنا – ناظر شیلات هرمزگان گفت: سال گذشته بیش از 68 هزار تن انواع آبزیان از این استان صادر شد که بیش از 138 میلیون دلار درآمد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079138/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار