صادرات بیش از 320 میلیون دلار محصولات کشاورزی از آذربایجان شرقی


تبریز – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از افزایش محسوس تولید محصولات کشاورزی استان در سال گذشته نسبت به سال 1400 خبر داد و گفت: بیش از 320 میلیون دلار محصولات کشاورزی به 52 کشور اروپایی و آسیایی صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069074/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار