صادرات زیتون از زنجان به ارمنستان امکان پذیر شد


زنجان – ایرنا – نشست فعالان اقتصادی استان زنجان روز پنجشنبه با حضور رئیس شورای ملی زیتون ایران و سفیر جدید کشورمان در ارمنستان با بررسی وضعیت توسعه صادرات این محصول برگزار شد. و ارزیابی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141693/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار