صادرات مرغ بدون عوارض گمرکی آزاد شود


تهران – ایرنا – معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امکان صادرات مرغ بدون عوارض گمرکی خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده تا پایان سال جاری هیچ مشکلی در زمینه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت. آخر سال.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964037/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%81%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار