صادرات کودهای داخلی مجاز است


تهران- ایرنا- شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد: صادرات کلیه کودهای تولیدی در کشور به جز اقلامی که خاک کشور فقیر است و به آنها نیاز داریم، مجاز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004955/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار