صادرات گوجه فرنگی از مرز پرویزخان به عراق ممنوع شد


قصرشیرین – ایرنا – پرویز خان قصرشیرین مدیرکل گمرکات مرزی کشور گفت: بر اساس اطلاعیه طرف عراقی صادرات گوجه فرنگی به عراق از فردا (سه شنبه 6 اردیبهشت) تا دستور جدید ممنوع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111912/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار