صادرات ۹۵ میلیون یورویی پسته ایران به اروپا در ۹ ماه


تهران- ایرنا- یورواستات گزارش داد که ایران در 9 ماهه سال 2022 بالغ بر 95 میلیون یورو پسته به اتحادیه اروپا صادر کرده و ایران را دومین صادرکننده بزرگ پسته به اروپا در دوره گذشته معرفی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956236/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B9%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار