صادرات 14 میلیون دلاری پیاز در مهرماه / افزایش صادرات و کاهش جزئی تولید به دلیل افزایش قیمت
تهران- ایرنا- در هفته های اخیر قیمت هر کیلوگرم پیاز در بازار داخلی افزایش یافته است که برخی آن را دلیل افزایش حجم صادرات در ماه های اخیر می دانند به طوری که طبق آمار گمرک تنها در مهرماه امسال سالانه 101000 تن پیاز به ارزش 14 میلیون دلار به کشورهای صادرکننده متفاوت ارسال شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954887/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار