صادرات 34 میلیون دلاری پیاز در 7 ماهه امسال/ 101 هزار تن پیاز در مهرماه صادر شد.

وی صادرات پیاز در مهرماه سال گذشته را 71 هزار تن عنوان کرد و گفت: سیل اخیر پاکستان باعث افزایش صادرات محصولات جالیزی از جمله پیاز به این کشور شده است.

وی افزود: در حال حاضر عوارض صادرات محصول پیاز 120 درصد است، بنابراین بر اساس تصمیم کمیته های مرکزی تنظیم بازار استان ها برای استان هایی که قطب تولید هستند 50 درصد عوارض اخذ می شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: میزان صادرات در 7 ماهه سال 1400 حدود 162 هزار تن به ارزش 27.2 میلیون دلار بوده است.

مدیرکل دفتر صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آمار 7 ماهه سال 1401، 246 هزار تن محصول پیاز به ارزش بیش از 34 میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شده که رشد 84 هزار تنی را نشان می دهد. نسبت به مدت مشابه سال گذشته.

رشد صادرات پیاز 84 هزار تنی نسبت به سال گذشته

مدیرکل دفتر صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش قیمت پیاز در مزارع، با توجه به اجرای الگوی کشت در کشور و افزایش قیمت پیاز، هیچ نگرانی برای تولید سال آینده نداریم. تعیین عوارض صادراتی است و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

ˈمحرم سلطانیˈ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مهرماه امسال 101 هزار تن محصول پیاز به ارزش حدود 14 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که بخشی از این صادرات به کشور اختصاص دارد. به دلیل افزایش تقاضا

به گفته وی در سال 1400 کل پیاز صادراتی بیش از 372 هزار تن بوده است.

سلطانی گفت: قطعاً برای استان هایی که مرکز تولید نیستند، عوارض صادراتی تعیین شده به طور کامل اعمال می شود تا در صورت مواجهه با مازاد تولید برای کشور در سال آینده، وضعیت تولید تحت تأثیر قرار نگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951980/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2

اعمال 120 درصد عوارض گمرکی برای صادرات پیاز

توسط احمد گل کار

احمد گل کار