صادرات 7000 تن سموم دفع آفات در 4 ماه / تولید سموم کشاورزی بر اساس استانداردهای فائو


تهران – ایرنا – رئیس انجمن تولیدکنندگان سم کشور از صادرات 7 هزار تن سموم در چهار ماه گذشته به کشورهای همسایه خبر داد و گفت: تمام سموم تولید شده در کشور بر اساس استانداردهای فائو تولید و در بازار عرضه می شود. مقررات سازمان حفظ نباتات کشور.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968050/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار