صداهای ذوب یک یخچال طبیعی برای اولین بار ضبط شد

می‌گوید: «این واقعیت که شما می‌توانید فقط یک فیبر را روی سطح یخچال باز کنید و آن را در برف بیندازید و سپس از آن به عنوان حسگر استفاده کنید، انقلابی است. برد لیپوفسکی در دانشگاه واشنگتن در سیاتل.

لیپوفسکی و همکارانش…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2351534-melting-sounds-of-an-entire-glacier-recorded-for-the-first-time/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

نمای پانوراما از یخچال طبیعی رون

توماس بازانت/شاتراستاک

یک کابل فیبر نوری صدای ذوب شدن یخچال های طبیعی در کوه های آلپ سوئیس را در تمام طول آن ضبط کرد. این اولین باری است که محققان توانسته اند چنین صداهایی را در سراسر یک یخچال طبیعی ضبط کنند.

کابل فیبر نوری 9 کیلومتری که صداهای ذوب یخ در سراسر یک یخچال طبیعی را ضبط می کند، می تواند نحوه اندازه گیری میزان ریزش یخ توسط محققان را بهبود بخشد.

محیط


14 دسامبر 2022

یخچال رون در سوئیس توسط یک فیبر نوری زیر نظر گرفته شد

توسط احمد گل کار

احمد گل کار