صدور اسناد کشاورزی به 19 درصد رسید/ آماده سازی زمین در دستور کار است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد: صدور اسناد مالکیت کشاورزی به 19 درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021548/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار