صدور مجوز صادرات 400 هزار دام زنده

رئیس سازمان امور عشایر ایران خاطرنشان کرد: در بحث بودجه و اعتبارات استان خوزستان، اعتبارات ملی که در گذشته برای تامین آب شرب، تعمیر و ساخت راه ها به استان داده شده برای سال 1401 ده برابر شده است. .

پاپی زاده گفت: مجوز صادرات دام در سال جاری صادر شده و برای بالغ بر 400 هزار راس مجوز قرنطینه صادر شده است که طی روزهای آینده پس از تکمیل مراحل دامپزشکی انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84904236/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87

وی اقدام دیگری که سال گذشته انجام شد و امسال نیز تکرار شد را صادرات دام عشایر دانست که تاثیر آن را در معیشت عشایر می توان دید.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عباس پاپی زاده با بیان اینکه نگرش خوب دولت سیزدهم تصمیمات خوبی برای اتخاذ تصمیمات خوبی در بودجه عشایری سال 1401 گرفت که آثار آن را می توان مشاهده کرد، افزود: : در بودجه عمرانی، بودجه راه و آب عشایر رشد چشمگیری را در کشور شاهد هستیم به طوری که در برخی ردیف های بودجه تا 8000 درصد رشد حاصل شده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار