صرفه جویی 3 میلیارد مترمکعبی در مصرف آب در بخش کشاورزی با اجرای الگوی کشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید مجتبی خیامنکویی» در آیین اولین اجلاس سراسری و ابلاغ سند کشت محصولات کشاورزی در سال زراعی 1402-1401 با بیان اینکه امروز یک روز تاریخی و مهم است، افزود: نقطه عطفی در کشاورزی ایران است که امیدواریم منشا شکوفایی مردم باشد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در مدل‌سازی الگوی زراعی، مؤلفه‌های تخصیص آب و زمین، صادرات، راهبردهای ملی و منطقه‌ای، شاخص‌های امنیت غذایی، اشتغال، قطب‌های تولید و مدل‌های سرانه و مصرف لحاظ شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی چشم انداز اجرای این سند را دستیابی به امنیت غذایی پایدار و دستیابی به حاکمیت و اقتدار غذایی دانست و اجرای نظام نوآوری بخش کشاورزی را مهمترین اقدام این صنعت دانست.

به گزارش ایرنا، اولین نشست سراسری و ابلاغ سند طرح کشت محصولات کشاورزی در سال زراعی 1402-1401 با حضور مخبر معاون اول رئیس جمهور، نمایندگان شورای اسلامی و معاونین برگزار شد. و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اتاق خوشه وزارت جهاد کشاورزی.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908530/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C

تولید 152 میلیون تن محصول کشاورزی با اجرای الگوی کشت

خیام نکویی برآورد کرد: با اجرای مدل کشت تا پایان سال اجرای طرح، حجم تولید از 125 میلیون تن به 152 میلیون تن افزایش می یابد و در تامین انرژی نیز به خودکفایی خواهیم رسید.

وی افزود: رویکردهای اصلی برای پیروی از تدوین الگوی کشت شامل کاهش مصرف خالص و ناخالص آب، حفظ و ارتقای تولید با مدل مصرف فعلی، صرفه جویی ارزی، افزایش ضریب نفوذ دانش با بهبود عملکرد در هکتار است. توسعه کشت در اراضی خشک کم بازده، توسعه کشت سبزی، علوفه کم آب بودن، توسعه کشت دانه های روغنی، اصلاح سبزی و صیفی جات فضای آزاد در گلخانه، نگهداری و بهبود شاخص های اقتصادی.

وی افزود: تدوین و اجرای سند الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال اول برای مزارع کشاورزی و سال آینده در سایر بخش ها اجرا می شود.

خیام نکویی سند الگوی کشت را بر اساس شرایط اقلیمی، استفاده بهینه از آب و خاک و رعایت مسائل زیست محیطی پایدار عنوان کرد و گفت: در این روش نیاز آبی گیاهان مورد توجه قرار می گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای الگوی کشت تقریباً 697 میلیون دلار صرفه جویی ارزی در گندم خواهیم داشت که در نهایت 2.2 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی حاصل می شود.

وی با تاکید بر اینکه این طرح در نفوذ 100 درصدی علم و دانش در حوزه های کشاورزی موثر است، گفت: سطح زیر کشت در سال اول اجرا از 11 میلیون هکتار به 12 میلیون هکتار افزایش می یابد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار