صنعت دامپروری نیازمند حمایت جدی است/ امکان کاهش تولید در نیمه دوم سال


تهران – ایرنا – مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران سبک با تاکید بر اینکه صنعت دامپروری کشور نیازمند حمایت جدی است، گفت: به دلیل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، احتمال افت تولید در نیمه دوم سال جاری وجود دارد. سال


منبع: https://www.irna.ir/news/85167856/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار