صنعت سودمند پرورش شتر، در انتظار ارتقا + فیلم


مشهد- ایرنا- شترپروری صنعتی بسیار سودمند است و ویژگی های مهم و منحصر به فرد آن مانند انعطاف پذیری، سودآوری و خواص دارویی که برای شیر و سایر فرآورده ها مهم است، شتر را از سایر گونه های جانوری متمایز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961584/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار