ضرغامی: اراضی کشاورزی اطراف "شهرگور" با سایر نقاط فیروزآباد جایگزین شود


شیراز-ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: زمین های زراعی اطراف «شهرگور» واقع در محدوده میراث باید با زمین های کشاورزی سایر نقاط فیروزآباد جایگزین شود تا رفاه کشاورزان این منطقه تامین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122147/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار