طراحی شهرهای مولد با رویکرد آبزی پروری در سواحل استان بوشهر


بوشهر – ایرنا – استاندار بوشهر گفت: با توجه به نقش مهم شهرک های کشاورزی مولد در تولید، اشتغال و صادرات؛ این شهرها در کنار سواحل با رویکرد آبزی پروری به عنوان یکی از قابلیت های قابل توجه استان طراحی و ساخته شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118593/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار