طرح آبخیزداری تنها در 25 درصد سیلابی های کشور اجرا شده است

طرح آبخیزداری تنها در 25 درصد سیلابی های کشور اجرا شده است

طرح آبخیزداری تنها در 25 درصد سیلابی های کشور اجرا شده است

وی ادامه داد: کنترل رسوبات و جلوگیری از ورود رسوب به سدها و آسیب رساندن به سرمایه ملی، افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم محلی حوزه آبخیز از دیگر مزایای اجرای عملیات آبخیزداری است.

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به پوشش اراضی، تغییر اقلیم، تغییر الگوی بارندگی، طی سال های 80 شدت بارش ها در کشور افزایش یافت و ایران رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. کشوری در جهان از نظر سیل.

قرار گرفتن 1250 شهر در حوزه سیلابی کشور

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: توجه به هشدارهای هواشناسی، همراهی و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط برای کاهش خسارات سیل و اجرای طرح های آبخیزداری ضروری است.

وی گفت: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخیزداری، راهکارهای کنترل سیلاب و اعمال مدیریت جامع آبخیزداری در کشور یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

ایران چهارمین کشور سیل خیز جهان است

وی ادامه داد: تصویب لایحه جامع آبخیزداری، لازم الاجرا شدن اعتبارات به کاهش خسارات ناشی از سیل و تقویت سطح سفره های آب کمک می کند.

قزلسفلو یادآور شد: بخشی از خسارات سیل به دلیل تجاوز به حریم رودخانه و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه است.

وی گفت: 125 میلیون هکتار از حوزه آبخیزداری کشور نیازمند طرح های آبخیزداری است که در 40 میلیون هکتار مطالعه شده است و کسب اعتبار نقش مهمی در تکمیل طرح های مطالعاتی و اجرای طرح های آبخیزداری دارد.

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: طرح های آبخیزداری در 25 درصد از مناطق سیل خیز کشور اجرا شده و 75 درصد باقی مانده است.

قزلفلو بیان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری در حوزه های مختلف از جمله سیل شناسی و تقویت آب های زیرزمینی، 30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش از سوی دولت در نظر گرفته شده است و جذب اعتبارات با تشکیل ستادهای جهادی و به دنبال آن است. همکاری نهادهای مرتبط

وی ادامه داد: هزار و 250 شهر با مساحت 40 میلیون هکتار در حوضه های سیلابی قرار دارند و اجرای طرح های آبخیزداری باعث کاهش خسارات ناشی از سیل می شود.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و حوضه آبریز سازمان منابع طبیعی و حوضه آبریز گفت: لایحه جامع آبریز در کمیسیون های زیربنایی در حال بررسی است و با تصویب و قانونی شدن این لایحه جهش خوبی خواهد داشت. . وام.

جهش اعتباری در سایه تصویب لایحه جامع آبخیزداری

وی گفت: طرح های حوضه آبریز با فراهم آوردن شرایط کاهش سرعت رواناب و در نتیجه تقویت سفره های زیرزمینی نقش مهمی در افزایش نفوذ رواناب به آب های زیرزمینی دارد و توجه ویژه به آبخیزداری ضروری است.

وی افزود: به طور میانگین 70 درصد نزولات جوی تبخیر می شود و 30 درصد نزولات جوی به صورت آب های سطحی و زیرزمینی قابل استحصال است.

ابوطالب قزلسفلو روز سه شنبه در حاشیه سفر به استان سمنان برای بازدید از سیلاب ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امسال 2500 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک و امداد برای اجرای آبخیزداری اختصاص یافت. پروژه های مدیریتی جذب این اعتبارات با توجه خاصی رصد می شود.

به گزارش ایرنا، از 9.7 میلیون هکتار مساحت استان سمنان، 55 درصد را مناطق بیابانی و خشک، 38.5 درصد را مرتع، 2 درصد را اراضی کشاورزی و 3.6 درصد را جنگل تشکیل می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915376/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

وی گفت: برای 12 میلیون هکتار از دشت های سیلابی طرح های مطالعاتی انجام شده و در 6 تا 7 میلیون هکتار از این حوضه عملیات اجرایی انجام شده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار