طرح آبخیزداری تنها در 25 درصد سیلابی های کشور اجرا شده است


ابوطالب قزلسفلو روز سه شنبه در حاشیه سفر به استان سمنان برای بازدید از سیلاب ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امسال 2500 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک و امداد برای اجرای آبخیزداری اختصاص یافت. پروژه های مدیریتی جذب این اعتبارات با توجه خاصی رصد می شود.

وی گفت: طرح های حوضه آبریز با فراهم آوردن شرایط کاهش سرعت رواناب و در نتیجه تقویت سفره های زیرزمینی نقش مهمی در افزایش نفوذ رواناب به آب های زیرزمینی دارد و توجه ویژه به آبخیزداری ضروری است.

وی ادامه داد: کنترل رسوبات و جلوگیری از ورود رسوب به سدها و آسیب رساندن به سرمایه ملی، افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم محلی حوزه آبخیز از دیگر مزایای اجرای عملیات آبخیزداری است.

قزلفلو بیان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری در حوزه های مختلف از جمله سیل شناسی و تقویت آب های زیرزمینی، 30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش از سوی دولت در نظر گرفته شده است و جذب اعتبارات با تشکیل ستادهای جهادی و به دنبال آن است. همکاری نهادهای مرتبط

قرار گرفتن 1250 شهر در حوزه سیلابی کشور

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: طرح های آبخیزداری در 25 درصد از مناطق سیل خیز کشور اجرا شده و 75 درصد باقی مانده است.

وی ادامه داد: هزار و 250 شهر با مساحت 40 میلیون هکتار در حوضه های سیلابی قرار دارند و اجرای طرح های آبخیزداری باعث کاهش خسارات ناشی از سیل می شود.

وی گفت: برای 12 میلیون هکتار از دشت های سیلابی طرح های مطالعاتی انجام شده و در 6 تا 7 میلیون هکتار از این حوضه عملیات اجرایی انجام شده است.

قزلسفلو یادآور شد: بخشی از خسارات سیل به دلیل تجاوز به حریم رودخانه و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه است.

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: توجه به هشدارهای هواشناسی، همراهی و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط برای کاهش خسارات سیل و اجرای طرح های آبخیزداری ضروری است.

طرح آبخیزداری تنها در 25 درصد سیلابی های کشور اجرا شده است

ایران چهارمین کشور سیل خیز جهان است

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به پوشش اراضی، تغییر اقلیم، تغییر الگوی بارندگی، طی سال های 80 شدت بارش ها در کشور افزایش یافت و ایران رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. کشوری در جهان از نظر سیل.

وی گفت: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخیزداری، راهکارهای کنترل سیلاب و اعمال مدیریت جامع آبخیزداری در کشور یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به طور میانگین 70 درصد نزولات جوی تبخیر می شود و 30 درصد نزولات جوی به صورت آب های سطحی و زیرزمینی قابل استحصال است.

طرح آبخیزداری تنها در 25 درصد سیلابی های کشور اجرا شده است

جهش اعتباری در سایه تصویب لایحه جامع آبخیزداری

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و حوضه آبریز سازمان منابع طبیعی و حوضه آبریز گفت: لایحه جامع آبریز در کمیسیون های زیربنایی در حال بررسی است و با تصویب و قانونی شدن این لایحه جهش خوبی خواهد داشت. . وام.

وی ادامه داد: تصویب لایحه جامع آبخیزداری، لازم الاجرا شدن اعتبارات به کاهش خسارات ناشی از سیل و تقویت سطح سفره های آب کمک می کند.

وی گفت: 125 میلیون هکتار از حوزه آبخیزداری کشور نیازمند طرح های آبخیزداری است که در 40 میلیون هکتار مطالعه شده است و کسب اعتبار نقش مهمی در تکمیل طرح های مطالعاتی و اجرای طرح های آبخیزداری دارد.

به گزارش ایرنا، از 9.7 میلیون هکتار مساحت استان سمنان، 55 درصد را مناطق بیابانی و خشک، 38.5 درصد را مرتع، 2 درصد را اراضی کشاورزی و 3.6 درصد را جنگل تشکیل می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915376/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار