طرح آزمایشی پرورش و پرورش صدف خوراکی در بوشهر راه اندازی شد.


بوشهر – ایرنا – مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: اولین مجوز رسمی کشور برای اجرای طرح آزمایشی تکثیر و پرورش صدف خوراکی در این استان صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130359/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار