طرح بازرسی مشترک ستاد ایمنی غذا در هرمزگان راه اندازی شد


بندرعباس – ایرنا – طرح گشت مشترک بازرسی قرارگاه امنیت غذایی به همت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، بسیج، امروز چهارشنبه 2 اسفندماه در این استان راه اندازی شد. اصناف و تعزیرات حکومتی


منبع: https://www.irna.ir/news/85058345/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار