طرح «تامین غذای اصلی پایدار» دولت سیزدهم، از اقلام ضروری تا خرده فروشی


تهران- ایرنا- طرح «تامین غذای اصلی پایدار» یکی از طرح های اولویت دار دولت است که به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی رسیده است که موجب افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات 5 محصول منتخب، تنوع بخشی به منابع می شود. واردات به کشورهای هدف و ایجاد تنوع در هزینه های آن به صورت ارزی و افزایش تولید جوجه های نژاد آرین از محورهای اصلی این طرح است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060954/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار