طرح تولید پایدار گندم برای عرضه 13.5 میلیون تن محصول اجرا می شود

به گفته سهرابی؛ موضوع بذر، بذر برچسب دار و سازماندهی بذر برای مصرف خودسرانه، موضوع تغذیه در مرحله کاشت و برداشت، اصلاح روش های کشت که شامل کشت روی تپه ها، کشت در جو، توسعه مستقیم کشت و زراعت حفاظتی، توجه به بهره وری آب و توسعه سیستم ها به ویژه آبیاری خرد، مدیریت آفات و علف های هرز و کاهش ضایعات از محورهای اصلی این برنامه است و قابلیت های مختلف از جمله بنیاد گندم کاران، در این طرح استفاده شده است.

سهرابی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم در کشور به 3 میلیون و 600 هزار هکتار رسیده است، گفت: گندم دیم در سطحی حدود دو میلیون و 700 هزار هکتار کشت شده و کشت گندم در اکثر نقاط کشور به پایان رسیده است. . عملیات کاشت در اقلیم های گرم و معتدل از جمله استان های خوزستان، فارس، گلستان، ایلام و کرمانشاه هنوز به اتمام نرسیده است، باقیمانده سهمیه کود فسفاته به این استان ها ارسال می شود.

وی افزود: خرید ماشین آلات نیز در این طرح دیده می شود، این ماشین آلات شامل ابزار و وسایل است که در طرح جهش تولید با ضریب نصب 5 درصد دیده می شود که فرصت مناسبی برای برخی استان ها از جمله کرمانشاه، کردستان و … است. آذربایجان شرقی. آنها از این فرصت استفاده کردند و امیدواریم فارس نیز بتواند از آن استفاده کند.

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در فصل کشاورزی گذشته میزان خرید تضمینی و توافقی گندم در کشور به حدود 7.5 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل 60 درصد افزایش داشته است و این رقم قابل توجه با نظارت و برنامه ریزی در سطح استان، شهرستانها و مراکز خدماتی انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950354/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B3-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C

سهرابی گفت: این طرح برای دومین سال در سطح 2 میلیون و 600 هزار هکتار در 15 استان کشور و سال سوم در سطح 4.2 میلیون هکتار در 21 استان کشور اجرا می شود و فرصت خوبی است. وی گفت: استان کردستان با 600 هزار هکتار بالاترین سطح را در اجرای طرح جهش تولید دارد و کشاورزان نیز بسیار راضی هستند زیرا تاثیرات خوبی در تولید داشته است.

مشاور معاون زراعت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طرح افزایش تولید دیم تنها طرح وزارت جهاد کشاورزی است که دستور مقام معظم رهبری دارد، گفت: استان دو فارس سال اول به این طرح پیوست.

مجری طرح گندم کشور افزود: بر اساس تجربیات گذشته، ظرفیت های موجود، رایزنی با کارشناسان گندم کشور، برنامه تولید پایدار گندم تدوین شده و حدود پانزده محور برای این طرح پیش بینی شده است.

مجری طرح گندم کشور با اشاره به اینکه در طرح مذکور کمک های مختلفی به کشاورزان اعطا می شود، افزود: این کمک ها شامل کمک هزینه بیمه، خرید کود بذر و تامین بذر، عقد قرارداد با سازمان تحقیقات برای تولید در راستای طرح افزایش تولید دیم، بحث آموزش و ترویج، خرید خودرو برای استان و شهرستان ها و کمک هزینه برای استفاده کارشناسان مطرح شد.

وی افزود: برای اولین بار طرح افزایش بهره وری آب در مزارع دیم به صورت پایلوت برای سال اول تدوین و اجرا شده است. در سال اول در 6 استان کشور در سطح 660 هزار هکتار اجرا شده و نتایج رضایت بخش بوده و ادامه خواهد داشت.

سهراب سهرابی روز سه شنبه در جلسه ستاد زراعت استان فارس با تاکید بر اینکه نظر وزیر جهاد کشاورزی این است که سطح محصولات آبی کاهش یابد و به سمت کشت های اصلی حرکت کند، اظهار داشت: باید به سمت کشت محصولات اصلی برود. برای گندم حدود 13 5 میلیون تن است که 10 میلیون تن آن صرف پخت نان می شود، دو میلیون تن آن برای تجارت و صنعت اعم از ماکارونی و صنایع وابسته و 1.5 میلیون تن بذر و سایر مصارف است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار