طرح تکثیر مصنوعی سی باس در بندر امام خمینی (ره) به بهره برداری رسید.

آبزی پروری این گونه در دهه 1970 در تایلند آغاز شد و به سرعت در سراسر آسیای جنوب شرقی گسترش یافت. یکی از مهمترین گونه های مولد در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه است. رشد سریع، مقاومت در برابر تغییرات شوری و سازگاری با پرورش در استخرها و قفس های خاکی در محیط های دریایی، شور و آب شیرین از ویژگی های بارز این ماهی است.

تحقق بیوتکنولوژی تولید بچه ماهی باس برای اولین بار در کشور

در سال های اخیر با ورود بچه ماهی های کمتر از یک گرم از خارج از کشور به صورت محدود به برخی استان های ساحلی جنوب کشور از جمله خوزستان و سپری شدن دوره نهالستان در مخازن خاکی یا دریا. در قفس کشت این گونه آغاز شده و از نظر عملکرد در واحد سطح و بقا با نتایج نسبتا خوبی همراه بوده است.

سید مجتبی خیام نکویی گفت: قبل از اینکه این ماهی باس به دلیل خروج بخشی از منابع ارزی کشور از خارج وارد می شد و تولید آن بسیار محدود بود، پرورش دهندگان ماهی در سراسر کشور می توانند از این دستاورد مهم علمی کشور استفاده کنند. در حوزه شیلات برای ارتقای امنیت غذایی کشور با تولید مواد پروتئینی.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به توانمندی های بسیار خوب خوزستان در تولید ماهی باس به دلیل وجود آب های شور، شور و شیرین و پرورش در قفس اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این دستاورد علمی دانش بنیان بتواند منجر به ارتقای امنیت غذایی کشور و صادرات بیشتر آبزیان می شود.

وی با تاکید بر اینکه این دستاورد علمی در حوزه شیلات حاصل پنج سال کار تحقیقاتی با همکاری نزدیک با پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در اهواز بوده است، افزود: یکی از اقدامات مهم در ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) است. ایستگاه تحقیقاتی در جنوب خوزستان تحقق بیوتکنولوژی تولید بچه ماهی باس برای اولین بار در کشور است.

با توجه به نیاز به بچه ماهی، برخی از مراکز خصوصی پرورش ماهیان دریایی با هزینه های گزاف به پرورش دهندگان خارج از کشور به صورت محدود عرضه می کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هنگام رونمایی و بهره برداری از این طرح بر اساس دانش، با بیان اینکه این طرح یک دستاورد ارزشمند در شیلات کشور است، افزود: با استفاده از این طرح، امکان تامین هشت شرکت بزرگ آبزی پروری با تولید سالانه 16 میلیون قطعه ماهی باس، بستر لازم برای تولید 10000 تن ماهی باس قابل صادرات را فراهم می کند.

ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) وابسته به پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب با هدف توسعه پرورش ماهیان دریایی در سال 1370 آغاز به کار کرد. هدف این ایستگاه معرفی بیوتکنولوژی پرورش، اهلی‌سازی، انجام بیوتکنولوژی تکثیر، پرورش لارو، پرورش و پرورش بچه ماهیان بومی ماهیان دریایی در کشور است. از اوایل دهه 1970، محققان در ایستگاه بیوتکنولوژی تولیدمثلی ماهیان دریایی بومی مانند هامور اقیانوس اطلس را با پرورش لارو و بچه ماهی این گونه انجام دادند. در اوایل دهه 1980، بیوتکنولوژی پرورش و پرورش ماهی بومی، ساقه زرد باله و سابیتی به دست آمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84843684/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

وی ادامه داد: با انتقال این دانش فنی مهم در حوزه آبزی پروری و شیلات، ظرفیت های زیادی برای بخش خصوصی در تولید این ماهی شکل گرفته است.

به گزارش ایرنا، ماهی باس آسیایی به طور گسترده در اقیانوس هند و منطقه غربی اقیانوس آرام از خلیج فارس تا چین، تایوان، پاپوآ گینه نو و شمال استرالیا پراکنده است.

خیام نکویی با ابراز نارضایتی از پایین بودن سرانه مصرف غذاهای دریایی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، گفت: باید فرهنگ سازی شود تا مردم به سمت مصرف غذاهای دریایی روی بیاورند تا صنعت آبزی پروری سطح اشتغال را در این بخش افزایش دهد. .

توسط احمد گل کار

احمد گل کار