طرح جهش تولید در بیش از 94 هزار هکتار از اراضی دیم سقز اجرا شد.


سنندج-ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز گفت: طرح افزایش تولید در مناطق خشک در 94 هزار و 602 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091975/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار