طرح سرمایه گذاری ۲.۵ هزار میلیارد تومانی توت فرنگی آماده است


سنندج – ایرنا – رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: طرح سرمایه گذاری 2.5 میلیارد تومانی توت فرنگی در کشور آماده است و البته ظرفیت های بیشتری در این زمینه وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122271/%DB%B2-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار