طرح شهرک های تولیدی کشاورزی تعیین شد/ تعیین 5 نقطه ساحلی جنوب کشور

بر اساس این طرح، شهرهای مولد کشاورزی شهرهایی هستند که الگوی جدیدی از زندگی ارائه می‌دهند که می‌تواند همزمان مزایا و جذابیت‌های زندگی شهری و همچنین امکان تولید کشاورزی، آبزی پروری و مشاغل و درآمدهای پایدار را ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940930/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DB%B5-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8

وی وزیر جهاد کشاورزی را موظف کرد در اسرع وقت 5 نفر از مجریان توانمند، با انگیزه، مجرب و کارآمد را برای مرحله اول این طرح انتخاب کند تا طبق برنامه زمان بندی شده کار خود را آغاز کنند.

به گزارش ایرنا، در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، طرح شهرک های مولد کشاورزی نهایی شد و مقرر شد 5 نقطه ساحلی کشور تعیین و اجرای این طرح در فاز اول در منطقه آغاز شود.

مخبر در این دیدار که ظهر یکشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه شهرهای بزرگ دنیا در کنار دریا و مناطق ساحلی هستند، گفت: باید شهرهای مولد را در سواحل کشور به گونه ای ایجاد کنیم که این شهرها کاملاً هوشمند، علمی و مجهز به امکانات مدرن هستند.

معاون اول رئیس جمهور تمرکز امکانات در نقاط مرکزی و جهت گیری ساکنان مناطق ساحلی به سمت مرکز کشور را خطای تاریخی خواند و افزود: اگر شهرها و نواحی ساحلی کشور رونق، مولد و آباد شوند. شهرهای تاثیرگذار، شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود و مردم را تشویق به سکونت در این شهرها خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه گزارشی از طرح ملی ایجاد شهرهای مولد کشاورزی در مناطق ساحلی کشور ارائه کرد و گفت: بر اساس طراحی، زنجیره ارزش در شهرک های مولد کشاورزی حول محور خواهد بود. محصولات کشاورزی، دام و آبزی پروری و اولویت اشتغال در این مناطق بر اساس سند نقشه برداری اراضی مربوط به مناطق ساحلی تعیین می شود.

مخبر با اشاره به طراحی و برنامه ریزی انجام شده برای ایجاد 5 شهرک ساحلی در فاز اول این پروژه، گفت: فاز اول باید به سرعت اجرایی و عملیاتی شود. البته ممکن است در اجرا موانع و پیچیدگی هایی وجود داشته باشد که این ایرادات در روند اجرا برطرف می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار