طرح «فجر تا فطر» برای تنظیم بازار در سراسر کشور اجرا می شود


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای برگزاری بازار در آستانه عید و ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: هیچ کمبود یا مشکلی در تامین محصولات اساسی نداریم و این محصولات با مقدمات وارد کشور شده است. از ابتدای سال ساخته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016374/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار