طرح پایش و نظارت بر قیمت و کیفیت کالا در استان تهران راه اندازی شد


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالایی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز اجرای طرح نظارت و کنترل کالاهای کشاورزی در استان تهران از امروز (دوشنبه 17 اسفند) تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: کمیت ، کیفیت و قیمت سه محور نظارت بر بازار وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042267/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار