طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در دولت سیزدهم برای حفاظت از خاک کشور


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت حفاظت از خاک کشور گفت: در دولت سیزدهم پروژه های زیادی در دستور کار قرار دارد که از آن جمله می توان به کاشت یک میلیارد اصله درخت جوان برای حفاظت و حراست از خاک اشاره کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962028/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار