طرح 90 میلیون هکتاری «فعالیت‌های حوضه پرش» کشور تدوین شد

ابوطالب قزلفلو روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در بوشهر اظهار داشت: آبخیزداری در ایران یکی از بهترین راه های حفاظت از منابع آب و خاک است و در این راستا 125 میلیون هکتار از حوزه های آبخیز کشور نیازمند فعالیت های آبخیزداری است. که تاکنون در سطح حدود 33 میلیون هکتار محقق شده است.
وی افزود: همچنین 18 میلیون هکتار مطالعات حوزه آبخیز آماده اجرا است و مابقی حوزه های آبخیز نیازمند مطالعات و اجرا دقیق است.
مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی اعلام کرد: امسال 16 هزار میلیارد ریال از محل درآمد دولت (تملک اموال) و 7500 میلیارد ریال اعتبارات امدادی برای اجرای طرح های آبخیزداری مصوب شده است.
قزلسفلو گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال و اعتباری که تاکنون تصویب شده است، طرح های آبخیزداری در یک میلیون هکتار از حوزه های آبخیز کشور اجرا می شود و در صورت تخصیص اعتبار جدید توسط برنامه. و سازمان بودجه این سطح افزایش خواهد یافت.
وی افزود: با دستور رئیس جمهور مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات دیگری را برای اجرای عملیات آبخیزداری اختصاص دهد.
سهم استان بوشهر در اعتبارات حوزه آبخیز
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و مدیریت منابع طبیعی و سازمان حوضه آبریز گفت: حوزه های آبخیز امسال 596 میلیارد ریال است که از 2 منبع اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات محرومیت زدایی تامین می شود.
وی گفت: از این میزان 236 میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت زدایی و 360 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی برای این استان مصوب شده است.
قزلسفلو گفت: فعالیت های آبخیزداری در یک حوزه آبخیز مجموعه ای از فعالیت های آموزشی، فرهنگی و ترویجی، فعالیت های زیستی مانند کاشت، بذرکاری و بوته کاری، فعالیت های بیومکانیکی مانند ساخت هلال های حوضه آبریز، عملیات خاکی و فعالیت های سازه ای مانند سدهای خاکی است. و سازه های سنگی ملات، بتن و گابیون.

طرح های آبخیزداری؛ موثر در تولید و اشتغال پایدار روستایی
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: آبخیزداری یکی از فعالیت های زیربنایی منطبق با توسعه پایدار است که در امنیت غذایی، اشتغال و تولید پایدار نقش حیاتی دارد.
وی افزود: مهمترین هدف آبخیزداری حفاظت از منابع آب و خاک است و این دو عنصر به عنوان بستری برای ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها و ایجاد معضل حاشیه نشینی نقش موثری دارند. اشتغال کاذب و غیرمولد
قزلسفلو تاکید کرد: لازمه تولید پایدار و دستیابی به امنیت غذایی، حفاظت از منابع آب و خاک با اجرای مدیریت جامع در حوزه های آبخیز کشور است.
مدیریت موثر آبخیزداری؛ راهکاری برای کاهش خسارات ناشی از سیل

مدیرکل دفتر کنترل سیل و مدیریت آبخوان سازمان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهترین راهکار برای کاهش خسارات ناشی از سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، فرونشست زمین و رسوبات که به سدها آسیب می رساند، مدیریت همه جانبه است. . از حوزه های آبخیز کشور
وی یادآور شد: رویداد طبیعی سیل قابل مدیریت است و از این حیث علاوه بر پیش بینی های دقیق هواشناسی، فعالیت های آبخیزداری و اطلاع رسانی جمعیت ها و مشارکت آنها برای جلوگیری از تجاوز به حریم و حریم رودخانه ها از خسارات این پدیده می کاهد. .
غزلسفلو خاطرنشان کرد: مردم باید توجه داشته باشند که دست اندازی به حریم رودخانه ها و مسیل ها حتی اگر چندین سال متوالی خشک مانده باشد، خطرات جانی و مالی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886335/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AFطرح 90 میلیون هکتاری "جهش در فعالیت های حوزه آبخیز" کشور تدوین شد

توسط احمد گل کار

احمد گل کار