طلای هیدروژنی: آیا ذخیره عظیمی از سوخت پاک در پوسته زمین وجود دارد؟

یک کارخانه تولید هیدروژن در آلمان

زمین شناسان برای دهه ها می دانستند که میلیون ها تن گاز هیدروژن تولید شده توسط فرآیندهای زمین شناسی طبیعی هر سال از زمین نشت می کند، اما این یک منبع انرژی قابل دوام در نظر گرفته نمی شد.

imageBROKER / عکس سهام آلامی

زمین ممکن است دارای ذخایر وسیع و ناشناخته ای از گاز هیدروژن باشد. اگر بتوان مقداری از آن را بازیابی کرد، این هیدروژن طبیعی می‌تواند منبع سوخت پاکیزه‌ای باشد که می‌تواند انتقال از سوخت‌های فسیلی را تسریع کند و برای قرن‌ها دوام بیاورد.

اکثر زمین شناسان تصور می کردند که مولکول های ریز هیدروژن نمی مانند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2363076-gold-hydrogen-is-there-a-huge-reserve-of-clean-fuel-in-earths-crust/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار