طلای هیدروژنی: آیا ذخیره عظیمی از سوخت پاک در پوسته زمین وجود دارد؟

یک کارخانه تولید هیدروژن در آلمان

imageBROKER / عکس سهام آلامی

زمین ممکن است دارای ذخایر وسیع و ناشناخته ای از گاز هیدروژن باشد. اگر بتوان مقداری از آن را بازیابی کرد، این هیدروژن طبیعی می‌تواند منبع سوخت پاکیزه‌ای باشد که می‌تواند انتقال از سوخت‌های فسیلی را تسریع کند و برای قرن‌ها دوام بیاورد.

اکثر زمین شناسان تصور می کردند که مولکول های ریز هیدروژن نمی مانند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2363076-gold-hydrogen-is-there-a-huge-reserve-of-clean-fuel-in-earths-crust/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

زمین شناسان برای دهه ها می دانستند که میلیون ها تن گاز هیدروژن تولید شده توسط فرآیندهای زمین شناسی طبیعی هر سال از زمین نشت می کند، اما این یک منبع انرژی قابل دوام در نظر گرفته نمی شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار