ظرفیت تولید گوشت مرغ در کردستان 3 هزار و 350 تن در ماه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان میزان نهاده های مورد نیاز برای تولید این میزان گوشت مرغ در استان را برشمرد و ادامه داد: برای تولید 17 هزار تن به 37 هزار تن نهاده طیور شامل 23 هزار تن ذرت و 14 هزار تن سویا نیاز است. گوشت مرغ.

701 واحد مرغداری فعال در کردستان با ظرفیت بیش از 14.5 میلیون قطعه در سال و حدود 58 میلیون قطعه در سال با ظرفیت تولید 110 هزار تن گوشت مرغ وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938286/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اسکندری سرانه مصرف گوشت مرغ در استان را 26.5 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال اعلام کرد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه 28 هزار و 777 تن مرغ در استان کشته و توزیع شد.

پیمان اسکندری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برای تولید 17 هزار تن لاشه مرغ حداقل به 15 میلیون قطعه جوجه کشی یا سه میلیون قطعه در ماه نیاز داریم.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار