ظرفیت ذخیره سازی نفت خام کشور به یک میلیون و 350 هزار تن می رسد

لازم به ذکر است که طرح های عرضه روغن نباتی خام کشور از ابتدای سال جاری در مراکز ذخیره سازی در حال انجام است و علیرغم بحران های بین المللی، این محصول به صورت ایمن در کشورمان نگهداری می شود و ذخایر موجود علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر. مصرف کنندگان، ایجاد تعادل و ثبات در عرضه و قیمت این محصول پرطرفدار نیز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954657/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

علاوه بر این، مخازن کارخانه استخراج نفت بخش خصوصی، با ظرفیت بیش از 530000 تن، تکمیل کننده زیرساخت های ذخیره سازی روغن نباتی خام دولتی است. همچنین علاوه بر بیش از 80 هزار تن مخزن بهره برداری شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دو مجتمع ذخیره سازی جدید این محصول با ظرفیت 100 هزار تن نیز در استان های تهران و البرز در دست ساخت است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی (مبدا) ایران، وجود زیرساخت های لازم برای نگهداری محصولات پرتقاضا در کشورمان یکی از رویکردهای اصلی پایداری ایمنی مواد غذایی است و بر این اساس، به حداکثر رساندن میزان روغن نباتی خام در مخازن نگهداری این محصول که در بخش دولتی و خصوصی در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش، مخازن روغن نباتی خام بر اساس پراکندگی جغرافیایی اراضی تولیدکننده دانه‌های روغنی کشور از یک سو و منابع روغن نباتی خام و دانه‌های روغنی ورودی از سوی دیگر و ظرفیت موجود در کشور ایجاد شده است. مخازن نفت، کارخانه های استخراج در کنار این مراکز شرایط اطمینان بخشی را ارائه می دهند و نگهداری این محصول مهم را تضمین کرده اند.

این گزارش می افزاید: بنادر ورودی کالاهای اساسی به کشور از جمله بنادر امام خمینی (ره) و بندرعباس در جنوب و بندر امیرآباد در شمال کشور با ظرفیت ذخیره سازی بیش از 640 هزار تن سبزی خام. نفت در حال تجارت است و روغن های وارداتی از مبادی مذکور به کشور در این مراکز نگهداری می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار