ظرفیت شناسایی آفات در نخلستان های جنوب کرمان هفت برابر شد

وی افزود: در حوزه کشاورزی نیز از کارشناسان مستقل استفاده می کنیم و با ارائه آموزش های لازم، این آفت را نیز در قالب این گروه ها شناسایی می کنند.

انتقال شپشک خرما و قسمت های آلوده نخل یکی از دلایل اصلی شیوع این آفت است لذا به نخل ها توصیه می شود از انتقال شپشک بدون گواهی بهداشتی خودداری کنند.

به گفته مسئولان سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، از سال 1396 این آفت وارد شهرستان منوجان شد و در سال 1400 به عنبرآباد رسید که در حال پیشروی به نقاط دیگر است.

سطح زیر کشت خرما در جنوب استان کرمان 31000 هکتار و بیشترین سهم در شهرستان عنبرآباد است.

به گزارش ایرنا، سوسک خرمایی قاتل خاموش درختان خرما در مناطق مختلف از جمله شرق و جنوب کرمان است که آنها را از درون می پوسد و از بین می برد، بنابراین باغداران خیلی دیر می توانند آن را شناسایی کنند، به همین دلیل کارشناسان جهاد کشاورزی با کمک آنها آمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ادامه داد: شناسایی سوسک خرمای خرمای شهرستان عنبرآباد را آغاز کرده ایم و تمامی باغات خرمای پایش و درختان آلوده شناسایی می شود تا کنترل لازم با این آفت انجام شود. جلوگیری از گسترش بیشتر

در این مورد بیشتر بدانید:

از آنجایی که شپشک خرمایی در صورت نفوذ به تنه درخت، کل درخت را از بین می برد، این آفت بسیار خطرناک است و باید از تمام توانایی ها برای مقابله با آن استفاده کرد.

احمدپور افزود: سوسک حنایی در پاییز و زمستان نمی تواند فعالیت چندانی داشته باشد و این فرصتی برای مقابله با آن است به همین دلیل شناسایی این حشره را در این مقطع تشدید کرده ایم.

احمد احمدپور روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: هفت تیم سه تا چهار نفره کارشناسان برای شناسایی درختان آلوده به سوسک به نخلستان ها می روند.

مناطقی از اندوهجرد در شهرستان کرمان و شهرستان نرماشیر در شرق استان کرمان نیز به این آفت آلوده شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: سال گذشته با یک تیم در حال پایش و بررسی این آفت بودیم که امسال به هفت تیم افزایش یافت و در حال پاکسازی این آفت هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به اینکه شناسایی درختان آلوده به این آفت سخت است، گفت: کارگاه آموزشی برای اهالی مناطق تشکیل می شود تا خود نخل ها بتوانند درختان آلوده را شناسایی کنند.

سوسک خرما یک آفت چوبخوار است که تنه نخل را از داخل می خورد و درخت خشک می شود و با باد می شکند. Tawny Weevil به دلیل قدرت تهاجمی و نسل بالا می تواند تا 100٪ به درختان نخل آسیب برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940786/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

وی با بیان اینکه پس از شناسایی این آفت در شهرستان عنبرآباد به شهرستان منوجان خواهیم رفت، یادآور شد: 6 سال پیش فردی از استان همجوار برای تشخیص آلودگی نخیلات به کرمان آمد و هزینه های زیادی از کشاورزان گرفت. پول .

توسط احمد گل کار

احمد گل کار