عرضه روغن خوراکی بر اساس قیمت مصوب در بازار / مشکلی در تولید و توزیع روغن نداریم


تهران – ایرنا – دبیر انجمن صنایع روغن نباتی کشور از آرامش بازار روغن های خوراکی در هفته های اخیر خبر داد و گفت: اکنون قیمت انواع روغن های خوراکی بر اساس قیمت های مصوب سازمان حمایت و بعضاً کمتر به فروش می رسد. نسبت به نرخ های مصوب در بازار


منبع: https://www.irna.ir/news/84919876/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار