عرضه محصولات باغی و باغی در بازار مستلزم اخذ گواهی بهداشت است


اردبیل-ایرنا- مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: باغداران و کشاورزان تا 24 اسفند ماه جاری فرصت دارند تا گواهی بهداشت محصول خود را دریافت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039552/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار