عرضه مستقیم روزانه 300 تن مرکبات مازندران در تهران آغاز شد


ساری – ایرنا – مدیرکل دفتر جذب و پشتیبانی سرمایه گذاری استانداری مازندران گفت: تامین مستقیم مرکبات از استان به بازار تهران با هدف وجین فروشان با ارسال روزانه 300 تن پرتقال و نارنگی راه اندازی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956377/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار